Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Trụ sở : Số 7 Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37332616 --- 37331560 | Fax: (84-4) 37472904

Email:  hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com