Primary tabs

. Giới thiệu chung

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Tên rút gọn bằng tiếng Việt: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam animation single member limited company.

- Trụ sở chính: Số 7, Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 37332616/37331560.

- Fax: (84-4)37472904

- Email: hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com

- Website: www.phimhoathinhvietnam.com

www.hoathinh.org.vn

. Giới thiệu dịch vụ

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Tên rút gọn bằng tiếng Việt: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam animation single member limited company.

- Trụ sở chính: Số 7, Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 37332616/37331560.

- Fax: (84-4)37472904

- Email: hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com

- Website: www.phimhoathinhvietnam.com

www.hoathinh.org.vn

. Phòng chiếu, sân khấu điện ảnh

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

- Tên rút gọn bằng tiếng Việt: Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam animation single member limited company.

- Trụ sở chính: Số 7, Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 37332616/37331560.

- Fax: (84-4)37472904

- Email: hangphimhoathinhvietnam@yahoo.com

- Website: www.phimhoathinhvietnam.com

www.hoathinh.org.vn