Hiệp sĩ áo xanh(Phim 2D)
Đuôi của thằn lằn(Phim 3D)
Mèo gầy gác kho(Phim 2D )
Tài biết bay của Ếch(Phim cắt giấy )
Năm hạt kê vàng( Phim cắt giấy )
Chú gà đất( Phim cắt giấy )
Một cuộc đua tài(Phim 2D)
Sếu và Cáo(Phim 2D)
Chuyến đi xa của...(Phim cắt giấy)
Cú Mèo và Gõ Kiến(Phim 2D )
Giấc mơ bong bóng(Phim 3D)
Tên cậu là gì?(Phim 2D )