Sự tích Đảo bà(Phim 2D)
Năm hạt kê vàng( Phim cắt giấy )
Ếch chia trăng(Phim 2D)
Chuyến đi xa của...(Phim cắt giấy)
Bước nhảy của Châu...(Phim 2D )
Chim Cút làm tổ(Phim 2D)
Vũ điệu ánh sáng(Phim 2D)
Càng to, càng nhỏ(Phim 3D)
Anh bạn mũi dài(Phim 2D )
Em bé và Lọ hoa(Phim 2D )
Võ sĩ Bọ Ngựa(Phim Búp bê )
Mẹo vặt (Phim 2D)