Ngày đáng nhớ của Bi(Phim 2D)
Mực ống Mực Nang (Phim 2D)
Trường học của Bói...( Phim cắt giấy )
Chú gấu vụng về (Phim Cắt giấy)
Én con và chiếc lá ( Phim Cắt giấy)
Lâu Đài Hạnh Phúc(Phim 2D )