Linh miêu(Phim 3D )
Những viên gạch()
Lá cây và Lông vũ(Phim 3D)
Khói thuốc lá(Phim 2D)
Kẻ lạc loài (Phim 2D)
Đôi bạn(Phim cắt giấy )
Đi tìm hạnh phúc(Phim 2D)
Chiếc lá(Phim 3D)
Ba chiếc ghế(Phim 2D)
Thung lũng cỏ vàng(Phim 2D )
Đeo lục lạc cho mèo(Phim 2D )
Bù nhìn rơm (Phim 3D )