Giấc mơ Loa thành(Phim 2D)
Hào khí Thăng long(Phim 2D)
Trần Quốc Toản(Phim 2D)
Cậu bé cờ lau (Phim 3D )
Ông trạng thả diều ( Phim cắt giấy)
Rồng lửa Thăng long (Phim cắt giấy )
Sa lưới (Phim cắt giấy)
Trận đánh kỳ lạ (Phim Cắt giấy)
Yết Kiêu (Phim Búp bê )