Ngân hàng thời gian(Phim 2D )
Chú cóc xám(Phim 2D (Vi tính) )
Càng to, càng nhỏ(Phim 3D)
Mặt nạ(Phim cắt giấy )
Quả cầu nổi(Phim 3D )
Trần Quốc Toản(Phim 2D)
Bố của gà con ( Phim cắt giấy)
Những mặt phẳng( Phim cắt giấy)
Ngày đăng quang (Phim 2D )
Cái ổ gà (Phim 2D )
Cậu bé cờ lau (Phim 3D )
Đeo lục lạc cho mèo(Phim 2D )