Cồ và Chíp(Phim 2D)
Càng to, càng nhỏ(Phim 3D)
Giấc mơ Loa thành(Phim 2D)
Khoảng trời(Phim 2D)
Hào khí Thăng long(Phim 2D)
Bò vàng(Phim cắt giấy)
Thung lũng cỏ vàng(Phim 2D )
Truyền thuyết hoa...(Phim 2D)
Trần Quốc Toản(Phim 2D)
Bố của gà con ( Phim cắt giấy)
Những mặt phẳng( Phim cắt giấy)
Cậu bé cờ lau (Phim 3D )